Zařízení pro plnění do obalů

Pytlovací linky do ventilových pytlů
Plnicí linky do ventilových pytlů jsou oblíbeným zařízením pro plnění zejména stavebních materiálů, jako jsou stavební lepidla, pojiva a jiné produkty, které se obvykle dodávají ve spotřebitelském balení. Zařízení lze použít s úspěchem na balení všech sypkých komponent. K dispozici je rovněž obdobné zařízení pro gravimetrické plnění sypkých hrubších zrnitých materiálů, jako jsou osiva, mák a podobné komodity, granulovaných produktů, dřevěných pelet, průmyslových trhavin a podobně.

 

Pytlovací linky s menším výkonem, tzv. BTTO váhy
Jedná se o jednodušší zařízení, které je ustaveno na podlaze provozovny s plnícím článkem napojeným na zásobník technologie. Zařízení je tvořeno tenzometrickou můstkovou váhou s nástavbou na plnění. Navlékání a snímání pytlů je manuální. Plnění probíhá přímo do pytle, hmotnost je vyhodnocena vhodným elektronickým zařízením.
Výkon balení cca 80 pytlů/á50kg za hodinu. (Výkon je ovlivněn zejména zručností obsluhy a druhem plněné suroviny).

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Pytlovací linky s vyšším výkonem, tzv. NETTO váhy
Jedná se o již o kombinované zařízení, kde se v tenzometrické váze předváží zvolená dávka, která se posléze vyprázdní do připraveného obalu. Plnění do pytle je gravimetrické u zrnitých materiálů, nebo granulí, nebo pomocí samostatné plničky šnekovým podavačem u sypkých surovin.
Navlékání pytlů manuální, eventuálně pomocí navlékacího automatu.
Výkon balení cca 150 pytlů/á50kg za hodinu. (Výkon je ovlivněn zejména zručností obsluhy a druhem plněné suroviny).
Tato linka bývá obvykle doplněna o odsunové zařízení naplněných pytlů s dalším manipulačním zařízením.

 

Pytlovací linky do otevřených pytlů
Jedná se dlouhodobě používané typy zařízení, které jsou nejrozšířenějším druhem. Plní se běžné otevřené pytle různých rozměrů a objemů. Jako plnicí články lze využít celou škálu zařízení, určených pro plnění jemných sypkých až po hrubě granulované suroviny. Plnicí  cesty jsou obvykle napojeny na zásobník technologie.
Dnes se používají standardně váhy tenzometrické s elektronickým vyhodnocením hmotnosti.

 

Pytlovací linky s menším výkonem, tzv. BTTO váhy
Jednoduché zařízení sestávající z nosné konstrukce ustavené na podlaze, nesoucí odvažované upínací hrdlo pytle, s několika variantami upínání. Nasazování pytle je manuální. Plnicí článek je určen podle druhu a vlastností plněné suroviny. Součástí dodávky je standardně prachotěsný rozvaděč s automatizačním vybavením.
K těmto vahám se běžně používá odsunový dopravník pro nenamáhavou manipulaci s pytlem, eventuálně válečková dráha.
K uzavírání pytlů se obvykle používá šicí stroj, případně svářecí zařízení při použití pytlů PE,PVC.
Výkon balení cca 150 pytlů/á50kg za hodinu. (Výkon je ovlivněn zejména zručností obsluhy a druhem plněné suroviny).

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Pytlovací linky s vyšším výkonem, tzv. NTTO váhy
Toto zařízení využívá samostatné tenzometrické váhy, ve které se předváží požadovaná dávka, která se posléze vyprázdní do nasazeného pytle. Plnicí článek je určen podle druhu a vlastností plněné suroviny. Součástí dodávky je standardně prachotěsný rozvaděč s automatizačním vybavením.
K těmto vahám se běžně používá odsunový dopravník pro nenamáhavou manipulaci s pytlem, eventuálně válečková dráha.
K uzavírání pytlů se obvykle používá šicí stroj, případně svářecí zařízení při použití pytlů PE,PVC.
Výkon balení cca 250 pytlů/á50kg za hodinu. (Výkon je ovlivněn zejména zručností obsluhy a druhem plněné suroviny).

 

 KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Plnicí linky do speciálních obalů
Obvykle se jedná o zařízení konstruované pro daný úkol. Jedná se většinou o linky tzv. NTTO, kde se zvolená dávka předváží ve váze, s následným vyprázdněním do obalu. Jako obal slouží např. sáčky, různé druhy spotřebitelských tašek, kelímky, kyblíky a podobně. Pro manipulaci s obalem je obvykle používána válečková dráha. Zařízení může být doplněno o uzavírací zařízení kyblíků, svářečky sáčků a podobně.
Výkon balení cca 150 dávek za hodinu. (Výkon je ovlivněn zejména zručností obsluhy a druhem plněné suroviny).

 

Doplňkové zařízení
Pro doplnění pytlovacích linek lze nabídnout:

 • odsunové pásové dopravníky různých délek a provedení
 • odsunové válečkové dráhy různých délek a provedení
 • šicí stroje ruční, nebo stojanové
 • svářečky PE a PVC pytlů
 • šikmé zvedací pásové dopravníky pro usnadnění manipulace s pytlem
 • manipulační stoly
 • detektory kovů a nežádoucích příměsí v baleném produktu
 • kompresory v případě potřeby tlakového vzduchu
 • autonomní aspirační jednotky
 • paletizační zařízení
 • automatické manipulátory
 • ovíjecí stroje
 • a řada dalších zařízení dle specifické potřeby uživatele

 

Plnicí stanice velkoobjemových vaků Big-Bag
V současné době hojně používané zařízení, které usnadňuje uskladňování a manipulaci s produkty, nebo surovinami.
Běžně se používá tenzometrická můstková váha s nástavbou pro upevnění velkoobjemového vaku. Zařízení lze zkonstruovat jako jednoúčelové pro daný typ vaku, nebo víceúčelové pro několik druhů vaků. Plnicí článek je určen podle druhu a vlastností plněného produktu. Upínání vaku a plnicího rukávce manuální.
Manipulace s naplněným vakem vysokozdvižným vozíkem, nebo podobným manipulačním zařízením. Plnicí stanici lze rovněž doplnit o celou řadu doplňkových zařízení jako, zásobník EURO palet, poháněné a nepoháněné válečkové dráhy.
Výkon cca 10 vaků za hodinu. (Výkon je ovlivněn zejména zručností obsluhy a druhem plněné suroviny).

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

Vyprazdňovací stanice velkoobjemových vaků Big-Bag

V současné době hojně používané zařízení, které usnadňuje vyprazdňování surovin z velkoobjemových vaků, např. do dávkovacích vah, nebo technologie uživatele pomocí šnekových podavačů, nebo pneudopravy.