Přenosné přejezdové váhy

Tyto váhy najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba rychle provést vážení vozidel s nákladem, zjištění nápravových tlaků a podobně. Tyto váhy nevyžadují žádné zdlouhavé úpravy terénu, ani komplikované instalace. Vážení může probíhat staticky, nebo dynamicky.
Součástí kompletu je přenosné PC a příslušný SW.
Lze nabídnout některé soupravy, které se na trhu běžně vyskytují.

Společnost KTKom s.r.o. jimi pouze doplňuje sortiment vah, ale nevyrábí je.

 

Pro obecnou informaci lze použít katalogový list výrobce zvoleného provedení. Konkrétní řešení a rozměrový náčrtek zhotovíme podle předložené poptávky a navrženého řešení.
Pro usnadnění vyhotovení poptávky slouží dotazník, který po vyplnění laskavě odešlete na naši adresu. Na základě obdržených údajů lze najít optimální řešení.
Pokud se domníváte, že je vhodnější přímá návštěva předmětného zařízení, nebo provozu, potom společně s Vámi navštívíme přímo provoz a všechna potřebná data si zjistíme sami.
Nabídky jsou vyhotoveny bezplatně v co nejkratším termínu.