Veletrh INOCOOP 2012

  Antonín Stanislav   1.listopadu 2012

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje zorganizovala účast na XIII. ročníku veletrhu v Srbském městě Zrenjaninu, INOCOOP 2012. Naše společnost byla poctěna touto možností prezentovat své výrobky a využila tedy této příležitosti. Výstavu navštívila celá řada význačných politiků Srbska, regionu Vojvodiny i místních zastupitelů, což jistě svědčí o podpoře státních orgánů v této komoditě, snaze přivést investory a spolupracovat na široké základně mezinárodního společenství. Návštěvníci měli možnost shlédnout nejen řadu exponátů domácích, ale i mnoha zahraničních firem. Na výstavě zemědělci rovněž prezentovali své produkty a to i s možností ochutnávek či možnosti i zakoupení svých výrobků. Tento mezinárodní veletrh má stoupající tendenci a domníváme se, že se může stát odrazovým můstkem pro obnovení a rozšíření spolupráce se státy tohoto regionu, se státy bývalé Jugoslávie, kam se v minulosti dodala řada technologií, zejména pro zemědělce. Jen namátkou uvedu mlýny, výrobny krmných směsí, pivovary a podobné technologie. Možností je jistě nepočítaně, pouze je třeba se orientovat v nových možnostech. Svoji významnou roli hraje i Obchodní zastoupení velvyslanectví ČR, jehož nejvyšší představitel nás navštívil, společně jsme hovořili o obchodních možnostech a dostali nabídku na pomoc při vyhledávání obchodních partnerů. Což všichni jistě s potěšením využijeme. Jsme přesvědčeni, že využijeme opakované nabídku, pokud ta možnost opět bude. Společně jsme i navštívili naše krajany v Češkom Sele, kde pod patronací hejtmana a Královéhradeckého kraje vzniká řada projektů, která má přiblížit tamní obyvatele České republice, k níž se všichni krásnou mateřštinou hlásí.

 

  Všechny články