Modernizace stávajících mechanických silničních vah

 Současně provozované váhy, pokud jsou v provozuschopném stavu lze poměrně jednoduchým způsobem zmodernizovat. Most váhy a mechanické převody se repasují a ponechají v činnosti. Na výstup váhy se namontuje tenzometrický snímač zatížení a po napojení na vyhodnocovací jednotku má uživatel váhu v tzv. hybridním provedení. Vše ostatní lze potom užívat jako v případě tenzometrických vah. Další možností je repase stávajícího mostu s možností uložení na tenzometrické snímače síly.
Součástí ceny nejsou stavební práce, které jsou obvykle prováděny svépomocí, nebo dodavatelsky osvědčenou stavební společností v okolí. Při požadavku dodávky na klíč zajistíme tyto práce v rámci dodávky.

 

Dodávané příslušenství:

  • dopravní značky
  • PC s vážním programem, nebo vážní program do PC uživatele
  • dopravní návěstidla (semafory), nebo mechanické závory
  • zpomalovací retardéry
  • kamerový systém kontroly automobilů a snímání registrační značky
  • samoobslužný systém
  • a další dle požadavků