Dávkování a vážení surovin

Dávkovací váhy
Tenzometrické dávkovací váhy pro jedno, nebo vícekomponentní dávkování sypkých surovin, s plnicími články dle dávkovaného materiálu. Váhy mohou být různých váživostí od několika kilogramů po tuny, objemů dle specifických vlastností dávkovaných materiálů a podobně. Dávkovat lze nejen sypké materiály, ale i kapaliny různých charakteristik.

 

Dávkovací váhy na sypké suché suroviny
Jedná se o standardní zařízení vyrobené z běžné, nebo ušlechtilé oceli. Odvažovaný zásobník je uložen na tenzometrických snímačích síly, vyhodnocení některým z běžných elektronických systémů, při aplikaci více vah v navažovací lince je pak celý systém obvykle napojen na řídicí systém. Pro maximální přesnosti navažování jsou obvykle plnicí články řízeny frekvenčním měničem, kde společně s pneumaticky ovládanými klapkami lze zajistit požadované přesnosti dávkování. Tyto váhy jsou vždy navrženy pro konkrétní technologii s přihlédnutím k požadavkům uživatele.

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Dávkovací váhy na hrubé suroviny
Jde o zařízení, které je určeno pro dávkování hrubých materiálů, jako je kusový koks, kamenivo v betonárnách, kusové tavitelné materiály ve slévárnách, při výrobě tepelných izolací a podobně. Váhy bývají robustní konstrukce s velkou odolností proti nadměrnému opotřebení.

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Dávkovací váhy na kapaliny
Váhy pro dávkování kapalin jako je voda v betonárnách, tekutých chemikálií při výrobě plastů, nátěrových hmot, nebo např. tavných a tekutých změkčovadel v gumárnách, případně dávkování rostlinných a kafilerních tuků v krmivářském průmyslu. K plnění a vyprazdňování obvykle slouží čerpadlo, nebo podobné zařízení.

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Dávkovací váhy speciální
Jedná se obvykle o jednoúčelové zařízení, které je určeno pro speciální dávkování velmi malých dávek např. barviv ve sklárnách, nebo chemikálií při výrobě průmyslových, nebo potravinářských směsí. Zařízení může být obsluhováno ručně, poloautomaticky, nebo zcela automaticky.

 

Doplňkové zařízení
Pro doplnění dávkovacích vah se obvykle používá:

 • zásobníky surovin
 • plnicí články různých provedení podle charakteru plněného materiálu
 • pneumaticky ovládané rychlouzavírací klapky
 • pneudoprava pro dopravu materiálů ze vzdálených míst
 • různé druhy příložných vibrátorů, nebo oklepavačů
 • aspirační jednotky
 • kompresory jako zdroje tlakového vzduchu
 • svodky a rozdělovací klapky pro sypké i tekuté materiály
 • nosné a obslužné konstrukce
 • rozvaděče a systémy řízení technologických celků
 • a řada dalších zařízení dle specifické potřeby uživatele

 

Pásové váhy – kontinuální dávkování
Tenzometrické pásové váhy jsou určeny pro zástavbu do nových, nebo stávajících pasů s pryžovým dopravním pásem, případně ke kontinuálnímu dávkování surovin.

 

Pásové váhy do dopravních pásů - standardní
Jedná se o standardní zařízení vyrobené pro aplikaci do dopravních pasů. Aplikovat je lze běžně pro pasy šíře od 400 do 1 200mm. V těchto pasech se nahradí současná válečková stolice novou s vestavěným tenzometrickým snímačem síly. Válečková stolice je identická se stolicemi před a za váhou. Vyhodnocení hmotnosti elektronickou jednotkou.

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Pásové váhy pro dálkovou pasovou dopravu
Jde o zařízení, které je určeno pro zástavbu do dálkové pasové dopravy. Váha je několika stolicová, obvykle girlandového provedení. Váhy bývají robustní konstrukce s velkou odolností proti nadměrnému opotřebení a vlivu prostředí v němž pracují.

 

Odvažované pásové dopravníky
Pásové váhy pro kontinuální dávkování sypkých, nebo zrnitých surovin. Pomocí vah lze standardně zjišťovat prošlé množství, dávkovat předvolené množství případně dávkovat předvoleným výkonem. Provedení standardní bez krytu, případně celokryté.

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)

 

Odvažované šnekové podavače
Odvažované šnekové podavače lze použít podobně jako odvažované pásové dopravníky. Jejich aplikace je vždy přizpůsobena konkrétnímu požadavku.

 

KATALOGOVÝ LIST (.pdf)